multi nabijecka

nabijecka na ruzne typy baterek, mela by byt funkcni